Kunskapsförmedlingen artikel Giftfritt substitut för hårdkrom i volymtillämpningar

13-Dec-2017 Artikel hos Kunskapsförmedlingen

Artikel om vårt projekt med Linköpings Universitet inom ramen för Vinnova Produktion2030 utlysning.
Läs mer på Kunskapsförmedlingen

Drop us a line

Europe

NewSoTech AB

Mora Office:

Office: Kyrkogatan 1, 792 30 Mora, Sweden

Mail: Box 256, 792 24 Mora, Sweden

Phone: +46 250 141 00

Americas

NewSoTech Inc.

Washington Office:

Office: 44927 George Washington Blvd Suite 265 Ashburn, VA 20147

Phone: +1 571-349-0090


MEA

Office open 2020.