Cassinis sista Enceladus överflygning

19-Dec-2015

Idag, lördag den 19 december 2015, kommer Cassini för sista gången flyga förbi Enceladus på relativt nära håll.

Cassini - The Final Enceladus Fly-By
Image credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Under överflygningen kommer Cassini vara 4 999 km över Enceladus yta, där farkosten kommer att mäta den värme som alstras från månens inre. Cassini kommer att passera Enceladus några gånger till under uppdraget, men då på ett mycket längre avstånd.

Den lilla månen Enceladus har överraskat forskarna med väldigt intressanta upptäckter. Till exempel har det visats sig att månen under sin istäckta yta har ett globalt hav, dess aktiva gejsrar matar en av Saturnus ringar, samt att det finns tecken på hydrotermisk aktivitet. Detta gör att det kan finnas liv under ytan på Enceladus, vilket har skjutit upp Enceladus högt på listan över framtida rymduppdrag.

Cassini sköts upp sommaren 1997 och kom fram till Saturnus efter 7 års resa genom rymden. Cassinis huvuduppdrag har varit att studera Saturnus och alla dess månar, men speciellt Titan och Enceladus. Cassini var också det första rymduppdraget där en TiSurf behandlad Langmuirprob fanns med. Langmuirproben (LAP) från svenska IRFU är en del av Radio & Plasma Wave Sceince (RPWS) instrumentpaketet.

Cassinis uppdrag kommer att avslutas i september 2017 med en ”Grand finale” efter 20 år i rymden. Då kommer farkosten att ändra sin omloppsbana så att den under de sista 22 varven kommer att passera mellan Saturnus och planetens inre ringar. Till slut kommer Cassini att dras in i Saturnus atmosfär, detta för att skydda månarna Titan och Enceladus från att bli kontaminerade med mikrober eller på annat sätt störa miljön på månarna. Man vill att de två månarna ska få vara så orörda och intakta som möjligt inför kommande uppdrag.

Mer information kring den sista överflygningen hittar du här:

Mer information om Cassini Solstice Mission:

Information om LAP från IRFU:


Fler uppdrag där det finns TiSurf behandlade instrument.

Aktiva rymduppdrag med TiSurf behandlade instrument:

  • Cassini – Saturnus, en Langmuirsond med TiSurf behandlad prob från IRFU.
  • Rosetta – kometen 67P, två Langmuirsonder med TiSurf behandlad prober från IRFU.
  • MAVEN – Mars, två Langmuirsonder med TiSurf behandlad prober från LASP, Colorado.
  • Swarm – 3 satelliter i omloppsbana runt jorden, tre Langmuirsonder med TiSurf behandlad prober från IRFU.
  • MMS – 4 satelliter i omloppsbana runt jorden, totalt 16 TiSurf behandlade prober från IRFU/KTH.

Mer information om TiSurf: www.tisurf.se

NewSoTech TiSurf process för titan har för Rymdprojekt testats av NASA och Uppsala Universitet/Ångströms laboratorium. Testerna visar att titannitrid är överlägset bästa ytmaterialet när det gäller fotoelektriska egenskaper, motståndskraft mot partikelpåverkan och erosionsmotstånd. TiSurf är idag standard som ytmaterial till prober i rymden och finns med i flera ESA och NASA projekt, bland annat Cassini satelliten och MMS Mission. TiSurf processens upphovsman är Erik Johansson. Erik är en del av NewSoTech tekniska team som idag vidareutvecklar TiSurf-tekniken i syfte att industriellt producera miljöeffektiva komponenter för krävande applikationer med krav på låg friktion, låg vikt och högt korrosionsmotstånd. T.ex. offshore, energisektor, processindustri och nästa generation fordon. TiSurf är en fullgod om inte bättre ersättare för hårdkrom. Komponenter med hårdkrom kommer produktionsmässigt regleras hårdare på grund av sin negativa miljöpåverkan. TiSurf är 2-3 ggr hårdare än hårdkrom och är ett ”grönt val”.

*TiSurf is based on the thesis “Surface modification in tribology” by Erik Johansson, PhD, TiSurf International AB/patents EP-B1-0449793 / US 5, 530, 686 / US 5,427, 631 (TiSurf Process®).

Drop us a line


Address

Office: Kyrkogatan 1, 792 30 Mora, Sweden

Mail: Box 256, 792 24 Mora, Sweden


Phone

+46 250 141 00